Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
118
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Visning af billeder
1
Tryk på Q-knappen, når du har 
taget et billede.
Kameraet går i funktionen Q og det 
optagne billede vises på skærmen 
(enkeltbilledvisning).
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (45).
Det forrige eller næste billede vises.
Hvis i-knappen aktiveres under visning af 
billedet, vises skærmbilledet Slet. Tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (2) for at vælge 
[Slet], og tryk på 4-knappen.
Visning af stillbilleder
Sletning af det viste billede
Se oplysninger om andre sletteprocedurer 1s.128
Q
-knap
4-vejs-
navigationsknap
Zoomknap
4-knap
Grøn/i-knap
3-knap
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger
Rediger
Rediger
Filnummer
OK
OK
OK
Slet
Annullér
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7