Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
119
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Du kan få vist de videosekvenser, du har optaget. Lydoptagelsen 
afspilles samtidig med visningen.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, du vil vise.
2
Tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (
2).
Visningen starter.
Tilgængelige funktioner under visning
Tilgængelige funktioner, når visning sættes på pause
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Afspilningen stopper.
Visning af en videosekvens
Zoomknap til højre (y)
Øger lydstyrken.
Zoomknap til venstre (f)
Sænker lydstyrken.
4-vejs-navigationsknap (2)
Sætter visning på pause.
4-vejs-navigationsknap (5)
Hurtig visning fremad, mens knappen holdes nede.
4-vejs-navigationsknap (4)
Baglæns visning.
Spoler tilbage, mens knappen holdes nede.
4-vejs-navigationsknap (2)
Genoptager visning.
4-vejs-navigationsknap (5)
Spoler billedet frem.
4-vejs-navigationsknap (4)
Spoler billedet tilbage.
0 0 : 3 0
0 0 : 3 0
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger