Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
120
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Du kan få vist miniatureudgaver af fire eller ni billeder på en gang.
1
Tryk zoomknappen til venstre (f) i Q-funktion.
Visning af fire billeder viser en side 
bestående af fire miniaturebilleder. Tryk 
zoomknappen venstre (f) igen for at skifte 
til visning af ni billeder.
Der vises en side med fire eller ni 
miniaturebilleder. De viste billeder skifter 
fire eller ni ad gangen side for side.
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) 
til at flytte rammen. Hvis der er for mange 
billeder til, at de kan vises på en enkelt side, 
vil et tryk på 4-vejs-navigationsknappen 
(24), mens billedet 1 vælges, vise den 
forrige side. På samme måde vil næste side 
blive vist, hvis du vælger billede 2 og 
trykker på 4-vejs-navigationsknappen 
(35).
De symboler, der vises på billederne, angiver følgende:
Tryk på 4-knappen for at skifte til enkeltvis visning af det valgte 
billede.
Tryk på Q-knappen for at skifte til A-funktion.
Visning af flere billeder
Visning af fire/ni billeder
(Intet ikon)
Stillbillede uden lyd
C
Videosekvens (den første ramme vises)
O
  (Med billede)
Stillbillede med lyd
O
(Uden billede)
Kun lydfil
Vælg og slet
1 0 0 - 0 0 1 0
1
2
Vælg og slet
1 0 0 - 0 0 1 0
1
2
Ramme
Visning af fire billeder
Visning af ni billeder