Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
121
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Tryk zoomknappen til venstre (f) for at skifte til mappevisning eller 
kalendervisning under visning af ni billeder. Tryk på den grønne knap for 
at skifte mellem mappevisning og kalendervisning.
1
Tryk zoomknappen tre gange til venstre (f) i 
Q
-funktion.
Skærmbilledet ændres til mappevisning eller kalendervisning.
Mappevisning
Mappelisten med optagne billeder og 
lydfiler vises på skærmen.
Kalendervisning
Billeder og lydfiler vises efter dato i 
kalenderformat.
En miniatureudgave af det første billede, 
der blev optaget på en given dato, vises i 
kalenderen.
O
 vises for de datoer, hvor det første, der 
blev optaget, var en lydfil.
Mappevisning/Kalendervisning
4-vejs-navigationsknap 
(2345)
Flytter billedet.
Zoomknap til højre(y)/
4-knap
Viser billederne i 
den valgte mappe i 
9-billedvisning.
3-knap
Vender tilbage til 
visning af ni billeder.
4-vejs-navigationsknap 
(2345)
Flytter billedet.
Zoomknap til højre (y)
Viser de billeder, 
der blev optaget på 
den valgte dato, i 
9-billedvisning.
4-knap
Viser det først 
optagne billede på 
den valgte dato i 
enkeltbilledvisning.
3-knap
Vender tilbage til 
visning af ni billeder.
100_0707
100
101
103
104
102
Ramme
6
6
2011.  03
2011.  03
2011.  03
2011.  03
2011.  03
2011.  03
SUN
SUN
TUE
TUE WED
WED THU
THU FRI
FRI SAT
SAT
55
99
11
11
44
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
22
11
33
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
10
10
8
8
MON
MON
77
Ramme