Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
122
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i Q-funktion.
Udvalget af visningsfunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge en 
visningsfunktion.
Guiden for den valgte funktion vises 
nedenfor. 
3
Tryk på 4-knappen.
Den valgte visningsfunktion indlæses.
Udvalg af visningsfunktioner
Brug af visningsfunktionerne
Visningsfunktion
Beskrivelse
Side
u
Diasshow
Til kontinuerlig visning af billeder. Der kan indstilles 
skærm- eller lydeffekter.
s
Billedrotation
Rotation af billeder. Nyttig ved visning af liggende 
billeder på TV.
o
Miniaturefilter
Behandler billederne, så motiverne ligner 
miniaturemotiver.
p
HDR-filter
Behandler billedet, så det ligner et HDR-billede.
P
Digitalt filter
Redigering af billeder med farvefilter eller soft-filter. s.142
N
Ramme-
komponering
For at indsætte en ramme på et billede. Vælg 
overskriv eller gem som nyt.
[
V
ide
ore
di
ge
rin
g
Gem som 
stillbillede
Anvendes til at gemme et billede fra en 
videosekvens som et stillbillede.
Opdel 
video-
optagelser
Anvendes til at dele en videosekvens i to eller flere 
segmenter.
Z
Redukt. af røde 
øjne
Reduktion af røde øjne. Virker ikke på visse bil. 
pga. billedets tilstand.
n
Ændre billedstr.
Anvendes til ændring af optagepixel for at gøre filen 
mindre.
o
Beskæring
Beskæring af billeder til den størrelse, du ønsker. 
Som et nyt billede.
Diasshow
Diasshow
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
Diasshow
OK
Annul.
Ved kontinuerlig visning
af billeder kan skærm- el.
lydeffekter indstilles
1 / 2
1 / 2