Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
124
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Diasshowet starter.
Hvis du trykker på 4-knappen under diasshowet, standses 
diasshowet. Tryk på 4-knappen igen for at fortsætte diasshowet.
7
Tryk på en hvilken som helst anden knap end 
4-knappen.
Diasshowet stopper.
Du kan indstille visningsintervallet samt aktivere en skærmeffekt og 
lydeffekt, der anvendes, når der skiftes til næste billede.
1
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Interval] i trin 5 
 s.123.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
intervallet, og tryk på 
4-knappen.
Vælg mellem [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.], [20 sek.] eller [30 sek.].
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Skærmeffekt].
5
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
Sådan indstilles diasshow
3 sek.
Interval
Skærmeffekt
Skærmeffekt
Lydeffekt
Lydeffekt
Start
Start
Aftørring
Aftørring
MENU
Skærmeffekt
Lydeffekt
Start
Aftørring