Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
126
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
1
Tryk på Q-knappen, når du har taget et billede.
Billedet vises på skærmen.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge s 
(Billedrotation).
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af rotation (0°, højre 90°, venstre 90° eller 180°) 
vises.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge 
rotationsretning, og tryk på 
4-knappen.
Det drejede billede gemmes.
Drejning af et billede
• Videooptagelser kan ikke drejes.
• Beskyttede billeder kan roteres, men de kan ikke gemmes i roteret 
tilstand.
Rotation af billeder.
Nyttig ved visning af
liggende billeder på TV
1 / 2
1 / 2
Billedrotation
Billedrotation
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
Annul.
MENU
OK
OK
OK
OK
Annul.
Annul.
Annul.