Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
127
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Du kan forstørre et billede op til ti gange.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, du vil forstørre.
2
Tryk zoomknappen til højre (y).
Billedet forstørres (×1,1 til ×10). Forstørrelsen ændres løbende ved at 
fortsætte med at trykke zoomknappen mod højre (y).
Du kan anvende mærket ”+” på guiden i 
nederste venstre hjørne af skærmen til at 
kontrollere, hvilken del af billedet der er 
forstørret.
Tilgængelige funktioner, mens et billede 
forstørres
3
Tryk på 4-knappen.
Billedet vises igen enkeltvis.
Zoomvisning
4-vejs-navigationsknap 
(2345)
Flytter det område, der 
skal forstørres.
Zoomknap til højre (y) Gør billedet større 
(maks. ×10).
Zoomknap til venstre 
(f)
Gør billedet mindre 
(min. ×1,1).
Videooptagelser kan ikke forstørres.
2.0
2.0×
2.0×
Guide