Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
128
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Sletning af billed- og lydfiler
Du kan slette billeder og lydfiler, som du ikke ønsker at beholde.
Du kan slette et enkelt billede eller en enkelt lydfil.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge den 
billed-/lydfil, du vil slette.
2
Tryk på i-knappen.
Der vises en dialogboks til bekræftelse.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Slet].
4
Tryk på 4-knappen.
Billedet eller lydfilen slettes.
Hvis der er føjet lyd (lydoptagelse) til et billede (s.163), kan du slette 
lyden uden at slette billedet.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge billedet 
med lyd.
U
 vises på billeder med lyd.
Sletning af et enkelt billede
Beskyttede billeder og lydfiler kan ikke slettes (s.131).
Sletning af lyd fra et billede
OK
OK
OK
Slet
Annullér
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7