Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
129
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
2
Tryk på i-knappen.
Der vises en dialogboks til bekræftelse.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Slet lyd].
4
Tryk på 4-knappen.
Lyddata slettes.
Du kan slette flere billed-/lydfiler på en gang fra visning af fire/ni billeder.
1
Tryk zoomknappen en eller to gange til venstre (f) i 
Q
-funktion.
Der vises fire/ni billeder.
2
Tryk på i-knappen.
P
 vises på billederne og lydfilerne.
• Vælg [Slet] i trin 3 for at slette både billed- og lyddata.
• Du kan ikke kun slette lyden i en videosekvens.
Sletning af valgte billeder og lydfiler
Beskyttede billeder og lydfiler kan ikke slettes (s.131).
OK
OK
OK
Slet
Slet lyd
Annullér
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
Vælg og slet
1 0 0 - 0 0 1 0