Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
130
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge de billeder 
og lydfiler, der skal slettes, og tryk 
på 
4-knappen.
O
 vises på de valgte billeder og lydfiler.
Hvis du vælger et billede og trykker 
zoomknappen til højre (y), vises det valgte 
billede i enkeltbilledvisning, så længe der trykkes på knappen, så du 
kan kontrollere, om du nu også virkelig vil slette det. (Displayet vender 
tilbage til visning af fire/ni billeder, når du slipper knappen.) Beskyttede 
billeder kan dog ikke vises enkeltvis.
4
Tryk på i-knappen.
Der vises en dialogboks til bekræftelse.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Vælg og slet].
6
Tryk på 4-knappen.
De valgte billeder og lydfiler slettes.
Du kan slette alle billeder og lydfiler på en gang.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
Sletning af alle billed- og lydfiler
Beskyttede billeder og lydfiler kan ikke slettes (s.131).
OK
MENU
Annul.
Slet
Vælg og slet
Annullér
Annullér
Annullér
OK
OK
OK
OK
MENU
Slet alle valgte bil-
Slet alle valgte bil-
leder/lydoptagelser?
leder/lydoptagelser?
Slet alle valgte bil-
leder/lydoptagelser?