Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
131
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Slet alle].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Slet alle] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Slet alle].
5
Tryk på 4-knappen.
Alle billeder og lydfiler slettes.
Du kan beskytte lagrede billeder og lydfiler mod utilsigtet sletning.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, du vil beskytte.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge Z 
(Beskyt).
Beskyttelse af billeder og lydfiler mod sletning 
(Beskyttelsesfunktion)
Indstilling
Video ud
Lysstyrkeniveau
2 / 3
MENU
Afslut
PAL
Autoslukfunktion
Nulstilling
Slet alle
5
Batterisparer
3
sek.
min.
Slet alle
OK
OK
Slet alle
Annullér
Slet alle billeder-
/lydoptagelser?
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
Beskytter billeder og lyd
mod fejlagtig sletning.
Formatér vil slette alt
2 / 2
2 / 2
Beskyttelse
Beskyttelse
OK
Annul.
Beskyttelse