Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
132
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af [Enkelt billede/lyd] eller [Alle bill./lydopt.] 
vises.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge 
[Enkelt billede/lyd].
6
Tryk på 4-knappen.
Meddelelsen [Beskytter bille- det/lydoptagelsen] vises. 
For at beskytte et andet billede eller en anden lydfil skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge et andet billede eller en 
anden lydfil.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Beskyttelse].
8
Tryk på 4-knappen.
Det valgte billede eller den valgte lydfil er beskyttet, og skærmen, der 
er vist under trin 5, vises igen.
Hvis du vil beskytte andre billeder eller lydfiler, skal du gentage trin 5 
til 8.
Vælg [Annullér] for at forlade beskyttelsesindstillingen.
• Vælg [Fjern beskyttelse] i trin 7 for at annullere beskyttelsen af billedet.
• Y vises på beskyttede billed- og lydfiler under visning.
Alle bill./lydopt.
Alle bill./lydopt.
Alle bill./lydopt.
OK
OK
OK
OK
Enkelt billede/lyd
Annullér
Annullér
Annullér
Beskyttelse
Beskytter bille-
Beskytter bille-
det/lydoptagelsen
det/lydoptagelsen
Beskytter bille-
det/lydoptagelsen
Fjern beskyttelse
Annullér
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
OK
OK
OK
OK