Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
133
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
1
Vælg [Alle bill./lydopt.] i trin 5 på 
s.132
.
2
Tryk på 4-knappen.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Beskyttelse].
4
Tryk på 4-knappen.
Alle billeder og lydfiler er beskyttet, og skærmen, der er vist under trin 
1, vises igen.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Annullér], og tryk på 
4-knappen.
Udvalget af visningsfunktioner vises igen.
Sådan beskyttes alle billeder og lydfiler
Beskyttede billeder og lydfiler slettes, hvis SD-hukommelseskortet 
formateres (s.166).
Vælg [Fjern beskyttelse] i trin 3 for at annullere beskyttelsen af alle 
billeder og lydfiler.
Alle bill./lydopt.
Enkelt billede/lyd
Enkelt billede/lyd
Enkelt billede/lyd
OK
OK
OK
OK
Annullér
Annullér
Annullér
Beskytter alle
Beskytter alle
billeder/lydoptagelser
billeder/lydoptagelser
Beskytter alle
billeder/lydoptagelser
OK
OK
OK
OK
Beskyttelse
Fjern beskyttelse
Annullér