Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
134
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Tilslutning af kameraet til AV-udstyr
Ved hjælp af det medfølgende AV-kabel (I-AVC116) kan du optage og 
få vist billeder på udstyr med et videoindgangsstik, f.eks. et tv.
1
Sluk for AV-udstyret og kameraet.
2
Vend mærket } på AV-kablet mod mærket 4 på 
kameraet, og sæt kablet i PC/AV-stikket.
3
Slut AV-kablets andre ender til AV-udstyrets videostik 
og lydstik.
Når du bruger stereolydudstyr, skal du sætte lydstikket i L-stikket 
(hvid).
4
Tænd AV-udstyret.
Hvis det udstyr, kameraet er tilsluttet, og det udstyr, der viser billeder, 
ikke er det samme, skal begge enheder tændes.
Se betjeningsvejledningen til udstyret, når der vises billeder på 
AV-udstyr med flere videostik (f.eks. et tv), og vælg det videostik, som 
kameraet er tilsluttet.
VIDEO
AUDIO
(L)       (R)
PC/
AV-stik
Gul
Hvid
Eksternt 
indgangsstik