Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
135
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
5
Tænd for kameraet.
• Afhængigt af land eller område kan der opstå problemer med at få vist 
billeder og afspille lyd, hvis videoudgangsformatet er indstillet til et 
andet format end det, der anvendes i det pågældende land eller 
område. Hvis dette er tilfældet, skal videoudgangsformatet ændres 
(s.175).
• Kameraskærmen slukkes, og lydstyrken kan ikke justeres med 
zoomknappen, når kameraet er sluttet til AV-udstyr.
Når du tilslutter og viser billeder på AV-udstyr, vises billeddata i normal 
skærmopløsning. Hvis du vil se video optaget i M (1280×720, 30 bil./
sek.) og F (1280×720, 15 bil./sek.) i HDTV, skal du overføre data til 
en computer og vise dem på computeren (s.183).