Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
5
Redigering og 
udskrivning af 
billeder
Redigering af billeder  ............................. 138
Indstilling af udskriftsfunktion 
(DPOF)........
............................................... 155
Om udskrivning
Følgende funktioner er tilgængelige til udskrivning af billeder, der er 
taget med kameraet.
1 Brug en printertjeneste.
2 Brug din printer med et stik til SD-hukommelseskort til direkte 
udskrivning fra SD-hukommelseskortet.
3 Brug computerens software til at udskrive billeder.