Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
12
I denne brugervejledning beskrives betjeningen af 4-vejs-
navigationsknappen ved hjælp af illustrationer som de viste nedenfor.
Forklaringen på de symboler, der anvendes i brugervejledningen, er vist 
nedenfor.
1
angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den 
pågældende funktion.
angiver nyttige oplysninger.
angiver de forholdsregler, du skal være opmærksom på, når du 
bruger kameraet.
A
-funktion
Denne funktion anvendes til at tage stillbilleder og optage 
videosekvenser.
Q
-funktion
Denne funktion anvendes til visning af stillbilleder og afspilning af 
film og lydfiler.
4
3
 
5
 
2