Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
138
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
Redigering af billeder
Ved at ændre optagepixel for et valgt billede kan du gøre filen mindre 
end originalen. Du kan bruge denne funktion til at fortsætte med at tage 
billeder, når SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse 
er fuld(t), ved at gøre billederne mindre og overskrive de oprindelige 
billeder for at frigøre plads.
1
I funktionen Q skal du bruge 4-vejs-
navigationsknappen (
45)til at vælge det billede, du vil 
ændre størrelsen af.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge n (Ændre 
billedstr.).
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af antal optagepixel vises.
Ændring af billedstørrelse (Ændre billedstr.)
• Det er ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, som er taget med 
l
 (3216×3216)/h (1920×1080) optagepixel, og 
videooptagelser.
• Du kan ikke vælge en højere opløsning end originalbilledet.
Ændre billedstr.
Ændre billedstr.
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
Ændre billedstr.
OK
Annul.
Ændrer optagne pixels for
at gøre filen mindre
1 / 2
1 / 2