Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
139
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre antal 
optagepixel.
6
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
8
Tryk på 4-knappen.
Det ændrede billede gemmes.
Du kan slette den uønskede del af et billede og gemme det beskårne 
billede som et nyt billede.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, du vil beskære.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
Beskæring af billeder
Det er ikke muligt at beskære billeder, som er taget med l 
(3216×3216)/h (1920×1080) optagepixel, og videooptagelser.
Optaget pixels
MENU
Annul.
Annul.
OK
OK
OK
7
M
OK
OK
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
originale billede?
Overskriv
originale billede?
Overskriv
originale billede?