Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
140
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge o 
(Beskæring).
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til beskæring vises.
Den største størrelse af det beskårne billede vises med en grøn ramme på 
skærmen. Det beskårne billede kan ikke være større end 
beskæringsrammen.
5
Vælg beskæringsområde.
Du kan ændre beskæringsrammens 
størrelse og/eller position ved brug af 
nedenstående funktioner.
6
Tryk på 4-knappen.
Det beskårne billede gemmes med et nyt filnavn.
Antal optagepixel vælges automatisk i forhold til størrelsen på det 
beskårne billede.
Zoomknap
Ændrer 
beskæringsrammens 
størrelse.
4-vejs-navigationsknap 
(2345)
Flytter 
beskæringsrammen op 
og ned, til venstre og 
højre.
Grøn knap
Roterer 
beskæringsrammen.
• Knappen vises kun, når 
beskæringsrammen 
kan roteres.
Beskæring
Beskæring
Beskæring
Beskæring af billeder
til den størrelse, du
ønsker, som nyt billede
1 / 2
1 / 2
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
OK
MENU
A n n u l .
O K
O K
A n n u l .
O K