Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
141
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
Denne funktion gør det muligt at specialbehandle det valgte billede.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, du vil redigere.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge o eller 
p
.
4
Tryk på 4-knappen.
Når funktionen o vælges, vises skærmbilledet til valg af det 
område, der skal sløres.
Fortsæt til trin 7, hvis funktionen p vælges.
Billedbehandling ved brug af miniature-/
HDR-filter
o
Miniaturefilter
Behandler billederne, så motiverne ligner miniaturemotiver.
Det behandlede billede gemmes med f (2592×1944) 
optagepixel. Billeder med størrelsen f eller mindre kan 
ikke behandles.
p
HDR-filter
Behandler billedet, så det ligner et HDR-billede.
Videooptagelser og billeder, der er taget med et andet kamera, kan ikke 
behandles med funktionen Miniature-/HDR-filter.
Miniaturefilter
Miniaturefilter
Miniaturefilter
Behandler motiverne
i billedet, så de ser ud
som miniaturegenstande
1 / 2
1 / 2
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
Annul.