Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
142
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge en indstilling.
6
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
8
Tryk på 4-knappen.
Kameraet vender tilbage til funktionen Q, og det behandlede billede 
vises.
Denne funktion gør det muligt at ændre farvetoner og specialbehandle 
det valgte billede.
Behandler billedet, så den øverste 
del sløres, som om det kun er den 
nederste del af billedet, der er i fokus.
Behandler billedet, så den øverste og 
nederste del sløres, som om det kun er 
den midterste del af billedet, der er i 
fokus.
Behandler billedet, så den nederste 
del sløres, som om det kun er den 
øverste del af billedet, der er i fokus.
Billedbehandling ved brug af digitale filtre
Sort-hvid
Behandler et billede, så det ligner et sort/hvidt foto.
Sepia
Behandler et billede, så det ligner et Sepia-foto.
Legetøjskamera
Skaber et billede, der ser ud, som om det er taget med et 
legetøjskamera.
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
Annul.
OK
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
Overskriv
originale billede?
originale billede?
OK
Overskriv
originale billede?