Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
143
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
1
I funktionen Q skal du bruge 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge det billede, du vil redigere.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge P (Digitalt 
filter).
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmen til filtervalg vises.
1
Sort-hvid
2
Sepia
3
Legetøjskamera
4
Retro
5
Farve
6
Udtræk farve
7
Farvefremhævelse
8
Blød
9
Lysstyrke
Efterfølgende trin afhænger af dit valg.
Retro
Behandler et billede, så det ser ud, som om det er et gammelt 
foto.
Farve
Behandler billedet ved hjælp af det valgte farvefilter. Du kan 
vælge mellem seks filtre: rød, pink, lilla, blå, grøn og gul.
Udtræk farve
Fremhæver kun en bestemt farve, og behandler resten af billedet 
til sort/hvid. Du kan vælge mellem tre filtre: rød, grøn og blå.
Farvefremhævelse Der er fire filtre: Himmelblå/Frisk grøn/Sart pink/Efterårsblade.
Blød
Behandler et billede, så det får et blødt udseende.
Lysstyrke
Justerer billedets lysstyrke.
Videooptagelser og billeder, der er taget med et andet kamera, kan ikke 
behandles med funktionen Digitalt filter.
Redigering af billeder
med farvefilter eller
soft-filter
1 / 2
1 / 2
Digitalt filter
Digitalt filter
Digitalt filter
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
Sort-hvid
Sort-hvid
Sort-hvid
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9