Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
144
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (
23
) til at vælge et 
filter.
Preview-billedet med resultatet af filtereffekten vises.
6
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23
) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
8
Tryk på 4-knappen.
Billedet, der er bearbejdet med filter, gemmes.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (
23
) til at vælge et 
filter.
Preview-billedet med resultatet af filtereffekten vises.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45
) til at vælge farve.
Farvefilteret skifter i følgende rækkefølge, 
hver gang du trykker på 
4-vejs-navigationsknappen (5).
Sådan vælges et Sort/hvid, Sepia eller Soft-filter
Sådan vælger du et retro-, farve-, farveekstraktions- eller 
farvefremhævelsesfilter
Retro
Originalbillede 
→ Ravgul → Blå
Farve
Rød 
→ Pink → Lilla → Blå → Grøn → Gul
Udtræk farve
Rød 
→ Grøn → Blå
Farvefremhævelse Himmelblå 
→ Frisk grøn → Sart pink → Efterårsblade
OK
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
originale billede?
Overskriv
originale billede?
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
Retro
Retro
Retro