Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
145
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
7
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
8
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23
) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
9
Tryk på 4-knappen.
Billedet, der er bearbejdet med filter, gemmes.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge et 
filter.
Preview-billedet med resultatet af filtereffekten vises.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at justere effekten.
7
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises. 
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
Sådan vælges et legetøjs- eller et lysstyrkefilter
4-vejs-navigations-
knap (4) 
Standardindstilling 4-vejs-navigations-
knap (5)
Legetøjskamera
Svag
Normal
Høj
Lysstyrke
Mørk
Normal
Lys
OK
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
originale billede?
Overskriv
originale billede?
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
Legetøjskamera
Legetøjskamera
Legetøjskamera