Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
146
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
8
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
9
Tryk på 4-knappen.
Billedet, der er bearbejdet med filter, gemmes.
Du kan rette i billeder, hvor flashen har givet motivet røde øjne.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, du vil rette.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge Z (Redukt. 
af røde øjne).
4
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
Reduktion af uønskede røde øjne
Funktionen til reduktion af røde øjne kan kun bruges til stillbilleder, der 
er taget med dette kamera. Funktionen til reduktion af røde øjne kan ikke 
bruges i videosekvenser eller på billeder, hvor røde øjne ikke kan 
registreres på kameraet. En fejlmeddelelse vises i trin 4.
OK
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
originale billede?
Overskriv
originale billede?
Reduktion af røde øjne.
Virker ikke på visse bil.
pga. billedets tilstand
1 / 2
1 / 2
Redukt. af røde øjne
Redukt. af røde øjne
Redukt. af røde øjne
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.