Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
147
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
6
Tryk på 4-knappen.
Det behandlede billede gemmes.
Med denne funktion kan du tilføje en dekorativ ramme til stillbilleder. 
Kameraet leveres med tre lagrede rammer.
1
I funktionen Q skal du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
billede, til hvilket du ønsker at tilføje en ramme.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge N 
(Rammekomponering).
4
Tryk på 4-knappen.
Der vises 9 billeder i skærmbilledet til valg af ramme.
Tilføjelse af en ramme Rammekomponering
Rammekomponeringsfunktionen kan ikke bruges på billeder, som er 
taget med l (3216×3216)/i (4224×2376)/h (1920×1080) 
optagepixel, videooptagelser og billeder med størrelsen h 
(2048×1536) eller mindre. En fejlmeddelelse vises i trin 4.
OK
OK
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
Overskriv
originale billede?
originale billede?
Overskriv
originale billede?
For at indsætte en ramme
på et billede. Vælg over-
skriv eller gem som nyt
1 / 2
1 / 2
Rammekomponering
Rammekomponering
Rammekomponering
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
Annul.