Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
13
Denne brugervejledning indeholder følgende kapitler.
Brugervejledningens indhold
Kom godt i gang––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I dette kapitel forklares det, hvad du skal gøre, når du har købt kameraet, 
og inden du begynder at tage billeder. Læs kapitlet, og følg anvisningerne.
Grundlæggende funktioner–––––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler de grundlæggende funktioner såsom knappernes 
funktioner samt brug af menuerne. Yderligere oplysninger findes i 
nedenstående kapitler.
Optagelse af billeder ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler forskellige optagemåder samt indstilling af 
relevante funktioner.
Visning og sletning af billeder ––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler visning af stillbilleder og videosekvenser på 
kameraet eller på en tv-skærm samt sletning af dem fra kameraet.
Redigering og udskrivning af billeder ––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler redigering af stillbilleder på kameraet og 
udskrivning af dem.
Optagelse og afspilning af lyd ––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler optagelse af lyd, tilføjelse af lyd (en lydoptagelse) 
til et billede og afspilning af lydfiler.
Indstillinger––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler indstilling af kamerarelaterede funktioner.
Tilslutning til en computer –––––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler, hvordan man tilslutter kameraet til en computer og 
indeholder installationsinstrukser og et generelt overblik over den 
medfølgende software.
Appendiks–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dette kapitel omhandler fejlfinding og tilbehør (ekstraudstyr).
1
3
2
4
5
6
7
8
9