Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
148
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge en ramme.
6
Tryk zoomknappen til højre (y).
Den valgte ramme vises i enkeltvis visning.
Du kan vælge en anden ramme under 
anvendelse af nedenstående funktioner.
7
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet for rammeposition og 
størrelsesjustering vises.
Du kan justere billedet ved brug af 
nedenstående funktioner.
8
Tryk på 4-knappen.
En dialogboks til bekræftelse af overskrivning af billedet vises.
Hvis det valgte billede er beskyttet, gemmes det bearbejdede billede 
som et nyt billede, uden at følgende bekræftelsesdialogboks vises.
4-vejs-
navigationsknap 
(45)
Tryk for at vælge en anden 
ramme.
Zoomknap til 
venstre (f)
Vender tilbage til visning af 9 
billeder i skærmbilledet til valg 
af ramme, så du kan vælge 
en anden ramme på samme 
måde som i trin 5.
4-vejs-
navigationsknap 
(2345)
Tryk for at justere placeringen 
af billedet
Zoomknap
Gør billedet større eller 
mindre.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
MENU
Annul.
OK
OK
Annul.
OK