Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
149
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
9
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Overskriv] eller 
[Gem som].
10
Tryk på 4-knappen.
Det redigerede billede gemmes med h (2048×1536) optaget pixels.
Ekstra rammer
Ud over de standardrammer, der følger med Optio S1, er der 90 forskellige 
ekstra rammer på den medfølgende cd-rom (S-SW116). Du kan gemme de 
ekstra rammer i kameraets indbyggede hukommelse eller på et 
SD-hukommelseskort. Hvis du vil gemme dem i den indbyggede hukommelse, 
skal du tage SD-hukommelseskortet ud, før du fortsætter.
Sådan kopieres rammer
1
Slut kameraet til en computer med det medfølgende 
USB-kabel (I-USB116).
Oplysninger om, hvordan du slutter kameraet til en computer, findes 
i ”Tilslutning til en computer” (s.183).
2
Klik på [Cancel] (Annullér), når vinduet til registrering 
af enhed vises.
3
Sæt cd-rom'en (S-SW116) i cd-rom-drevet.
4
Klik på [Afslut], når installationsvinduet åbnes.
5
Kopier de ønskede filer fra mappen RAMME i 
rodbiblioteket på cd'en til RAMME-mappen på 
kameraet (flytbar disk).
Se brugervejledningen til computeren for at få yderligere oplysninger 
om håndtering af filer på computeren.
6
Tag USB-kablet ud af computeren og kameraet.
Se ”Tilslutning til en computer” (s.183) vedrørende udtagning af 
kablet.
OK
OK
Overskriv
Gem som
Annullér
Overskriv
Overskriv
originale billede?
originale billede?
OK
Overskriv
originale billede?