Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
150
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
Rammer, der er downloadet fra PENTAX-hjemmesiden eller en anden 
kilde, kan bruges til at tilføje rammer til billeder.
Du kan gemme et billede fra videooptagelsen som et stillbillede eller dele 
en videooptagelse i to eller flere segmenter.
1
I funktionen Q skal du bruge 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge den videosekvens, du vil redigere.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge [ 
(Videoredigering).
Sådan bruges en ny ramme
• Udpak den downloadede ramme, og kopiér den til FRAME-mappen 
(RAMME-mappen) i den indbyggede hukommelse eller på 
SD-hukommelseskortet.
• FRAME-mappen oprettes, når SD-hukommelseskortet formateres 
med kameraet.
• Se PENTAX- websiden for yderligere oplysninger om download.
• Der kan gemmes op til 99 rammer inklusive de tre standardrammer, 
men behandlingshastigheden kan blive reduceret, hvis der bruges et 
stort antal rammer.
Redigering af videosekvenser
Udklipning af et still-
billede fra en videoopt.
eller video-deling
 
1 / 2
1 / 2
Videoredigering
Videoredigering
Videoredigering
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.