Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
151
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af videoredigering 
vises.
Efterfølgende trin afhænger af dit valg.
5
Vælg [Gem som stillbillede] på skærmbilledet til valg af 
videoredigering.
6
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af et billede, der skal gemmes som et stillbillede, 
vises.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge det billede, 
du vil gemme.
2
Afspiller eller standser 
videosekvensen
3
Stopper videosekvensen og vender 
tilbage til det første billede
4
Spoler videosekvensen tilbage 
billede for billede
5
Spoler videosekvensen frem billede for billede
8
Tryk på 4-knappen.
Det valgte billede gemmes som et stillbillede.
5
Vælg [Opdel videooptagelser] på skærmbilledet til valg 
af videoredigering.
6
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af opdelingsstedet vises.
Sådan lagres et billede fra en videosekvens som stillbillede
Sådan opdeles en videosekvens
OK
O K
O K
O K
G e m   s o m   s t i l l b i l l e d e
O p d e l   v i d e o o p t a g e l s e r
O p d e l   v i d e o o p t a g e l s e r
A n n u l l é r
A n n u l l é r
O p d e l   v i d e o o p t a g e l s e r
A n n u l l é r
Vælg billede, der skal
gemmes
Vælg billede, der skal
gemmes
100
1 0 0 - 0042
0 0 4 2
100 - 0042
00:06
0 0 : 0 6
00:06
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
11