Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
152
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at angive 
opdelingsstedet.
2
Afspiller eller standser 
videosekvensen
3
Stopper videosekvensen og vender 
tilbage til det første billede
4
Spoler videosekvensen tilbage 
billede for billede
5
Spoler videosekvensen frem billede for billede
8
Tryk på 4-knappen.
Der vises en dialogboks til bekræftelse.
9
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Opdel].
10
Tryk på 4-knappen.
Videooptagelsen deles på det angivne sted, hvert segment gemmes 
som en ny fil, og den oprindelige videooptagelse slettes.
Du kan kopiere billeder og lydfiler fra den indbyggede hukommelse til 
SD-hukommelseskortet og omvendt. Denne funktion kan kun vælges, 
når der er sat et SD-hukommelseskort i kameraet.
Beskyttede videooptagelser kan ikke deles.
Kopiering af billeder og lydfiler
Sørg for, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i 
eller tages ud.
Vælg billede til
opdelingssted
Vælg billede til
opdelingssted
100
1 0 0 - 0042
0 0 4 2
100 - 0042
00:09
0 0 : 0 9
1
00:09
1
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
O p d e l
A n n u l l é r
OK
O K
O K
O K
D e l   p å   d e t t e   s t e d ?
D e l   p å   d e t t e   s t e d ?
D e l   p å   d e t t e   s t e d ?