Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
153
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i Q-funktion.
Udvalget af visningsfunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge p (Kopiér 
billede/lyd).
3
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af kopieringsmetode vises.
Efterfølgende trin afhænger af dit valg.
Alle billeder og lydfiler i den indbyggede hukommelse kopieres 
øjeblikkeligt til SD-hukommelseskortet. Før billederne kopieres, skal du 
kontrollere, at der er tilstrækkelig plads på SD-hukommelseskortet.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [2}{].
5
Tryk på 4-knappen.
Alle billeder og lydfiler kopieres over på SD-hukommelseskortet.
Valgte billeder og lydfiler fra SD-hukommelseskortet kopieres et for et til 
den indbyggede hukommelse.
Sådan kopierer du filer fra den indbyggede hukommelse til 
SD-hukommelseskortet
Sådan kopierer du filer fra SD-hukommelseskortet til den 
indbyggede hukommelse
Kopiering af billeder og
lyd mellem indbygget huk.
og SD-hukommelseskort
2 / 2
2 / 2
Kopiér billede/lyd
Kopiér billede/lyd
Kopiér billede/lyd
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
OK
OK
OK
OK
Annullér
Annullér
SD
SD
SD
Annullér
SD