Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
154
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[
{}2].
5
Tryk på 4-knappen.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge den billed-/lydfil, 
du vil kopiere.
7
Tryk på 4-knappen.
Det/den valgte billede/lydfil kopieres til den indbyggede hukommelse.
Gentag trin 4 til 7 for at kopiere andre billeder eller lydfiler. Vælg 
[Annullér] for at afslutte kopieringen.
• Billeder med lyd kopieres med lyd.
• Når der kopieres en fil fra SD-hukommelseskortet til den indbyggede 
hukommelse, tildeles den et nyt navn.
OK
OK
OK
OK
Annul.
Annul.
Annul.
MENU
Kopierer billede/lyd
Kopierer billede/lyd
Kopierer billede/lyd
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7