Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
155
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
Indstilling af udskriftsfunktion (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) er det format, hvor udskriftsdataene 
for stillbilleder, der er taget med et digitalt kamera, lagres. Når 
udskriftsdataene er lagret, kan billederne udskrives i henhold til 
DPOF-indstillingerne ved brug af en DPOF-kompatibel printer eller på et 
fotolaboratorium.
Indstil følgende menupunkter for hvert enkelt billede.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i Q-funktion.
Udvalget af visningsfunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge r (DPOF).
3
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til valg af DPOF-indstillingsmetode vises.
• DPOF-indstillingerne kan kun anvendes til stillbilleder. 
Videooptagelser og lydfiler kan ikke behandles ved brug af 
DPOF-indstillingerne.
• Hvis billedet allerede har indsat dato og/eller tid (s.108), skal du ikke 
indstille [Dato] i O (Til) ved DPOF-indstilling. Hvis du vælger O, 
overlapper den indfotograferede dato og/eller klokkeslæt måske.
Sletning af et enkelt billede
Kopier
Angiv antal kopier op til 99.
Dato
Angiv, om der skal indsættes dato på billederne.
Til printerindstillinger
for billeder. Nyttig ved
udskrivning på fotolab
2 / 2
2 / 2
DPOF
DPOF
DPOF
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
Annul.