Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
156
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Visning af ét 
billede].
5
Tryk på 4-knappen.
Meddelelsen [DPOF-indstilling for dette billede] vises.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at markere et 
billede.
Hvis der er allerede er angivet DPOF-indstillinger for det valgte billede, 
vises det tidligere indstillede antal kopier samt datoindstillingen (O 
eller P).
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge antal kopier.
8
Tryk på den grønne knap for at 
skifte 
O eller P for 
[Dato]-indstilling.
O
Datoen indfotograferes.
P
 Datoen 
indfotograferes 
ikke.
Hvis du vil fortsætte med at indstille 
DPOF-udskriftsdata, skal du gentage trin 6 
til 8.
9
Tryk på 4-knappen.
Indstillingerne gemmes, og skærmen, der er vist i trin 4, vises igen.
Afhængig af printeren eller printerudstyret på fotolaboratoriet, indsættes 
datoen muligvis ikke i billederne, selvom der er valgt O (Til) for [Dato] 
ved DPOF-indstilling.
OK
O K
O K
O K
Vi s n i n g   a f   é t   b i l l e d e
A l l e   b i l l e d e r
A l l e   b i l l e d e r
A n n u l l é r
A n n u l l é r
A l l e   b i l l e d e r
A n n u l l é r
K o p i e r
D P O F - i n d s t i l l i n g   f o r
d e t t e   b i l l e d e
D P O F - i n d s t i l l i n g   f o r
d e t t e   b i l l e d e
D a t o
D a t e
D a t o
0 0
A n n u l .
A n n u l .
A n n u l .
MENU
OK
O K
O K
O K
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
MENU
K o p i e r
D P O F - i n d s t i l l i n g   f o r
d e t t e   b i l l e d e
D P O F - i n d s t i l l i n g   f o r
d e t t e   b i l l e d e
D a t o
D a t e
D a t o
A n n u l .
A n n u l .
A n n u l .
OK
O K
O K
O K
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
0 1