Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
157
5
Redi
ger
ing og udsk
riv
ni
n
g
 af
 bi
lle
d
er
DPOF-indstillingerne anvendes til alle billeder, der er lagret i kameraet.
1
Vælg [Alle billeder] i trin 4 på s.156.
2
Tryk på 4-knappen.
Meddelelsen [DPOF-indstilling for alle billeder] vises.
3
Vælg antallet af kopier, og skift O 
eller 
P for [Dato]-indstilling.
Oplysninger om, hvordan indstillingerne 
foretages, findes i trin 7 og 8 i ”Sletning af et 
enkelt billede” (
s.156).
4
Tryk på 4-knappen.
De indstillinger, der er angivet for alle billeder, gemmes, og 
skærmbilledet til valg af DPOF-indstillingsmetode vises igen.
For at annullere DPOF-indstillingerne skal du indstille antallet af kopier 
til [00] i trin 7 og trykke på knappen 4.
Udskrivning af alle billeder
• Det antal kopier, der er angivet i indstillingen [Alle billeder], gælder for 
alle billederne. Kontroller, at antallet er korrekt, før du udskriver.
• DPOF-indstillinger, der er angivet for enkelte billeder, annulleres, når 
indstillingerne foretages med [Alle billeder].
K o p i e r
D P O F - i n d s t i l l i n g   f o r
a l l e   b i l l e d e r
D P O F - i n d s t i l l i n g   f o r
a l l e   b i l l e d e r
D a t o
D a t e
D a t o
A n n u l .
A n n u l .
A n n u l .
OK
O K
O K
O K
MENU
0 1