Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
160
6
Opt
a
gel
se og af
sp
ilni
ng 
af
 l
y
d
Optagelse af lyd (Lydoptagelse)
Du kan anvende kameraet til at optage lyd. Mikrofonen er placeret foran 
på kameraet. Ved optagelse af lyd rettes kameraet mod lydkilden for at 
få den bedste lydkvalitet.
Hvis du vil bruge lydoptagelsesfunktionen, skal du først tildele den til den 
grønne knap.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Grøn knap].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Lydoptagelse], 
og tryk på 
4-knappen.
5
Tryk på 3-knappen.
Den valgte lydoptagelsesfunktion er tildelt den grønne knap.
Indstilling af lydoptagelsesfunktionen
Mikrofon
Højttaler
Grøn knap
Q
MENU
Annul.
OK
OK
Lydoptagelse