Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
161
6
Opt
a
gel
se og af
sp
ilni
ng 
af
 l
y
d
1
Tryk på den grønne knap i 
A
-funktionen.
Kameraet går i lydoptagelsesfunktion. Den 
resterende optagetid og optagetiden for den 
aktuelle fil vises på skærmen.
Optagetid
Resterende optagetid
2
Tryk udløserknappen helt ned.
Optagelsen starter. Selvudløserlampen 
blinker under optagelsen.
Du kan optage lyd kontinuerligt i op til 
18 timer.
Ved at trykke på den grønne knap under 
optagelse føjes et indeks til den aktuelle 
lydfil.
3
Tryk udløserknappen helt ned.
Optagelsen stopper.
Du kan afspille de lydfiler, du optog under lydoptagelse.
1
Tryk på Q-knappen.
2
Brug 4-vejs navigationsknappen (45) til at vælge den 
lydfil, der skal afspilles.
Optagelse af lyd
• Hvis du trykker på udløserknappen i trin 2 og holder den nede i mere 
end et sekund, fortsætter optagelsen, indtil du flytter fingeren fra 
knappen. Det er nyttigt ved optagelse af korte lydsekvenser.
• Lyd gemmes i WAV-monoformat (PCM-monoformat).
Afspilning af lyd
0 1 : 3 1 : 4 4
0 1 : 3 1 : 4 4
0 0 : 0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 : 0 0
SHUTTER
Start
Start
1
2
0 1 : 3 0 : 2 2
0 1 : 3 0 : 2 2
0 0 : 0 1 : 2 2
0 0 : 0 1 : 2 2
SHUTTER
Stop
Stop
REC
REC
Indeks
Indeks
0 0 : 0 1 : 2 2