Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
162
6
Opt
a
gel
se og af
sp
ilni
ng 
af
 l
y
d
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen 
(
2).
Visningen starter.
Samlet filoptagelsestid
Visningstid
Tilgængelige funktioner under visning
Tilgængelige funktioner, når visning sættes på pause
4
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Afspilningen stopper.
Zoomknap til højre (x)
Øger lydstyrken.
Zoomknap til venstre (w)
Sænker lydstyrken.
4-vejs-navigationsknap (2)  Sætter visning på pause.
4-vejs-navigationsknap (4) 
(Hvis der ikke er optaget indeks) Spoler 
lydoptagelsen hurtigt tilbage.
(Hvis der er optaget indeks) Afspilning starter fra 
forrige indeks.
4-vejs-navigationsknap (5) 
(Hvis der ikke er optaget indeks) Spoler 
lydoptagelsen hurtigt frem.
(Hvis der er optaget indeks) Afspilning starter fra 
næste indeks.
4-vejs-navigationsknap (2) Genoptager visning.
4-vejs-navigationsknap (4) Spoler ca. 5 sekunder tilbage.
4-vejs-navigationsknap (5) Spoler ca. 5 sekunder frem.
00:01:30
00:01:30
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:30
100
100-0025
0025
100-0025
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
1
2