Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
163
6
Opt
a
gel
se og af
sp
ilni
ng 
af
 l
y
d
Tilføjelse af en lydoptagelse til billeder
Du kan føje en lydoptagelse til et stillbillede.
1
I funktionen Q kan du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det 
stillbillede, til hvilket du ønsker at tilføje en 
lydoptagelse.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge \ 
(Lydoptagelse).
4
Tryk på 4-knappen.
Lydoptagelsen starter, og 
optagelsesindikatoren på skærmen blinker 
under optagelsen. Optagelsen fortsætter, 
indtil den indbyggede hukommelse eller 
SD-hukommelseskortets hukommelse er 
fuld eller i op til 18 timer (maks.).
1 Optagelse
2 Resterende optagetid
5
Tryk på 4-knappen.
Optagelsen stopper.
Optagelse af lyd
• En lydoptagelse kan ikke føjes til et billede, der allerede har en 
lydoptagelse tilknyttet. Slet den gamle lydoptagelse (s.128), og optag 
en ny.
• Talememo kan ikke føjes til beskyttede billeder (s.131).
Tilføjer lyd til billeder.
Der kan optages lyd til
hukom.-kortet er fuldt
2 / 2
2 / 2
Lydoptagelse
Lydoptagelse
Lydoptagelse
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
01:31:44
01:31:44
01:31:44
100
100-0038
0038
100-0038
1
2