Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
164
6
Opt
a
gel
se og af
sp
ilni
ng 
af
 l
y
d
1
I funktionen Q kan du bruge 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge 
stillbilledet med den lydoptagelse, som du ønsker at 
afspille.
U
 vises på billeder med lydoptagelse i enkeltbilledvisning.
2
Tryk på 4-vejs-
navigationsknappen (
2).
Visningen starter.
Tilgængelige funktioner under visning
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Afspilningen stopper.
Afspilning af lydoptagelse
Zoomknap til højre (x)
Øger lydstyrken
Zoomknap til venstre 
(w)
Sænker lydstyrken
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
Rediger
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11