Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
166
7
Inds
til
linger
Kameraindstillinger
Alle data på SD-hukommelseskortet vil blive slettet ved formatering.
Husk at formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet, hvis det er 
ubrugt eller har været anvendt i et andet kamera eller en anden digital 
enhed.
Hvis du vælger [Formatér], når der ikke sidder et SD-hukommelseskort i 
kameraet, formateres kameraets indbyggede hukommelse i stedet.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Formater].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Formater] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Formater].
5
Tryk på 4-knappen.
Formatering starter.
Når formateringen er gennemført, vender kameraet tilbage til Q-
funktion.
Formatering af et SD-hukommelseskort
• Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan 
ødelægge kortet.
• Ved formatering vil beskyttede billeder og alle de data, som er optaget 
på kortet med en computer eller et kamera, blive slettet.
• SD-hukommelseskort, der er formateret på en computer eller andet 
udstyr end dette kamera, kan ikke anvendes. Formater altid kortet ved 
hjælp af kameraet.
Formater
Alle data slettes
Formater
Annullér
OK
O K
O K
OK