Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
167
7
Inds
til
linger
Du kan justere lydstyrken for funktionslyde og ændre lydtypen.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Lyd].
3
Tryk på 4-vejs-
navigationsknappen (
5).
Skærmbilledet [Lyd] vises.
Efterfølgende trin afhænger af dit valg.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Betjeningslyd].
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at indstille 
lydstyrken.
Indstil lydstyrken til f for at afbryde startlyd, lukkerlyd, tastetryk og 
selvudløserlyd.
6
[Afspilningslyd] ændres på samme måde som i trin 4 og 5.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Opstartslyd].
5
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
Ændring af lydindstillingerne
Sådan ændres betjeningslydstyrke/afspilningslydstyrke
Sådan ændres lydtypen
Lyd
Betjeningslyd
Opstartslyd
Lukkerlyd
Betjeningslyd
Selvudløserlyd
MENU
Afspilningslyd
1
1
1
1