Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
169
7
Inds
til
linger
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge datoformat.
Vælg mellem [mm/dd/åå], [dd/mm/åå] eller 
[åå/mm/dd].
6
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen flyttes til [24h].
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge 24h (24-timers 
visning) eller 12h (12-timers 
visning).
8
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen vender tilbage til [Datoformat].
9
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Rammen flyttes til [Dato].
10
Tryk på 4-vejs-
navigationsknappen (
5).
Rammen flyttes til et af følgende 
menupunkter, afhængigt af hvilket 
datoformat der blev angivet i trin 5.
Måned for [mm/dd/åå]
Dag for [dd/mm/åå]
År for [åå/mm/dd]
Nedenstående handlinger og skærmbilleder anvender [mm/dd/åå] 
som eksempel. Handlingerne er de samme, selvom der er valgt et 
andet datoformat.
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
dd/mm/åå
0 1 / 0 1 / 2 0 11
0 0 : 0 0
24h
MENU
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
0 1 / 0 1 / 2 0 11
0 0 : 0 0
dd/mm/åå 24h
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
0 1 / 0 1 / 2 0 11
0 0 : 0 0
dd/mm/åå 24h