Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
171
7
Inds
til
linger
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Internat. tid].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Internat. tid] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [X Rejsemål].
5
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [X Rejsemål] vises. Den valgte by blinker på kortet.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre byen for 
rejsemålet.
Det aktuelle klokkeslæt, sted og tidsforskel 
for den valgte by vises.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[DST].
8
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge O 
(Til) eller 
P (Fra).
Vælg O, hvis byen for rejsemålet har sommertid.
9
Tryk på 4-knappen.
Indstillingerne gemmes, og skærmbilledet [Internat. tid] vises igen.
Sådan indstilles destination
MENU
1 4 : 2 5
DST
OFF
OFF
OFF
DST
OFF
OFF
OFF
I n t e r n a t .   t i d
R e j s e m å l
L o k a l s t e d
V æ l g   t i d
K ø b e n h a v n
K ø b e n h a v n
1 4 : 2 5
R e j s e m å l
B y
K ø b e n h a v n
D S T
F o r s k e l
+ 0:00
MENU
A n n u l .
OK
O K
1 4 : 2 5