Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
173
7
Inds
til
linger
8
Tryk to gange på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til Q-funktion.
Når X (Rejsemål) er valgt i trin 6, vises 
ikonet X på skærmen som angivelse af, at 
dato og klokkeslæt for rejsemålet vises i 
A
-funktion.
Du kan ændre det sprog, der anvendes i menuer, fejlmeddelelser mv.
Kameraet understøtter følgende sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 
portugisisk, italiensk, hollandsk, japansk, dansk, svensk, finsk, polsk, 
tjekkisk, ungarsk, tyrkisk, græsk, russisk, thai, koreansk, traditionelt 
kinesisk og forenklet kinesisk.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Language/
u].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Language/
u] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge det ønskede 
sprog.
5
Tryk på 4-knappen.
Menuer og meddelelser vises i det valgte sprog.
Ændring af Skærm sprog
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
00:25
00:25
MENU
A n n u l .
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
O K
Deutsch
P o l s k i
Magyar
S u o m i
OK