Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
174
7
Inds
til
linger
Du kan ændre navnesystemet for mappen ved lagring af billeder. Når 
navnesystemet er indstillet til [Dato], gemmes billeder i særskilte mapper 
efter den dag, hvor billederne blev taget.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Mappenavn].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[PENTX] eller [Dato].
Ændring af navnesystem for mappen
PENTX
xxxPENTX (hvor xxx er det 3-cifrede mappenummer)
Dato
xxx_mmdd (3-cifret mappenummer_måned dag)
* xxx_ddmm (3-cifret mappenummer_dag måned), når [Datoformat] er 
indstillet til [dd/mm/åå]
• Der kan oprettes op til 900 mapper.
• Der kan gemmes op til 9999 billeder eller lydfiler i en mappe.
DCIM
100PENTX
101_0925
102_1001
DCIM
100PENTX
101_0925
DCIM
100PENTX
100
100
101
100
101
102
Taget med 
mappenavnsindstillingen 
[PENTX].
(f.eks. 25. september)
Taget med 
mappenavnsindstillingen 
[Dato].
(f.eks. 25. september)
Næste gang taget med 
mappenavnsindstillingen 
[Dato] igen.
(f.eks. 1. oktober)